Wielkimi krokami zbliża się termin zgłoszenia dzieci do Olimpiady zintegrowanej „OLIMPUSEK”

„Olimpiada Olimpusek polega na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej.

Olimpiady pozwalają także na rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego dzieci. Sprawdziany obejmują zestaw 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy.”
Zapisy do 10 grudnia- u wychowawcy. Koszt przystąpienia do Olimpiady 14,00 zł od dziecka- płatne również u wychowawcy.

Olimpiada zostanie przeprowadzona 11.01.2023 r.

Regulamin Olimpiady – link : Regulamin

Skip to content