W związku ze zbliżającym się świętem, podczas którego wspominamy zmarłych jak co roku przygotowujemy się do odwiedzenia pobliskiego cmentarza, na którym są pochowani kombatanci. Prosimy, aby w klasach od 4-8 zakupiono znicze w dwóch barwach (po jednym na klasę) -klasy A – białe, klasy B – czerwone, zostaną zapalone na grobach kombatantów. Znicze składamy w sali nr 6 u nauczyciela historii Pana Andrzeja Zająca. Termin dostarczenia – do 28.10.2022 piątek do godz. 12.00. W ramach piątkowego koła historycznego na 7 h lekcyjnej uczniowie razem z nauczycielem udadzą się na cmentarz w celu posprzątania grobów i zapalenia zniczy.

Skip to content