W ramach realizacji działań zaplanowanych w kalendarzu imprez szkolnych informujemy, iż od 23-27 stycznia 2023r w „Tygodniu doradztwa zawodowego” proponujemy następujące działania i aktywność uczniów z nauczycielami i wychowawcami klas:
1.Zaproszenie rodzica/babcię/dziadka na lekcje w klasach 1-3, na godzinę wychowawczą 4-8 by opowiedział/a o swoim zawodzie.

  1. Wykonanie pracy/plakatu- „Zawody mundurowe”- (nazwa, zakres czynności, rysunek) dotyczy klas 1-8. Jedna praca z klasy- indywidualna lub zbiorowa- prace oddajemy 27.01.2023r do Pani Zuzanny Hauzy, a zdjęcia pracy przesyłamy na adres Pani Róży Szymkowiak.
  2. Scenariusze lekcji dotyczące poznawania zawodów (nie tylko na godzinach wychowawczych) dla klas 1-8- strona: www. mapakarier.pl
  3. Przebranie się za przedstawicieli różnych zawodów- (kto przebrany- nie pytany klasy 4-8), dla klas 1-3 prezentacja zawodów przez uczniów „na wesoło”/ „bal zawodowców”. Piątek 27.01.2023r.
  4. Zaproszenie absolwentów szkoły do opowiedzenia o swoich doświadczeniach w rekrutacji i oferty szkół ponadpodstawowych –klasy 4-8, wychowawcy klas.
  5. Udział klas 7a, 7b, 8a, 8b w konferencji zdalnie na MS Teams- „Kariera w mundurze” 24.01.2023 organizowana przez DODN i WUP ( od 10.00- 13.00 na poszczególnych lekcjach w tych klasach, zmieniają się tylko nauczyciele uczący).
  6. Prezentacja prac konkursowych uczniów, którzy przeszli do II etapu „GPS po zawodach” klasy4-8.

Zachęcamy wszystkich nauczycieli do aktywnej realizacji proponowanych działań oraz własnych innowacyjnych pomysłów podczas prowadzonych lekcji i zajęć. Prosimy o dokumentowanie przebiegu realizacji działań (zdjęcia, filmiki, opis wykonanych prac) i przesłanie materiałów, zdjęć na adres Pani Róży Szymkowiak do środy 1.02.2023r.

Skip to content