Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września na sali gimnastycznej przy ul. Przystankowej. Dla klas pierwszych o godz. 9:30. Po uroczystości przejście do budynku szkoły przy ul. Pawiej na spotkanie organizacyjne z wychowawcami.

1a – s. 9

1b – s. 6

1c – s. 4

1d – s. 13

3a – s. 12

3b – s. 8

Klasy 2-3 spotkanie z wychowawcą w salach budynku przy ul. Pawiej o godz. 9:15 zgodnie z poniższym harmonogramem:

2a – s. 12,
2b – s. 8,
2c – s. 13,
2d – s. 4,
3c – s. 10,
3d – s. 9,

Dla klas 4 o godz. 10:30 na sali gimnastycznej przy ul. Przystankowej, następnie spotkanie z wychowawcami klas zgodnie z poniższym harmonogramem:

4a – s. 5,
4b – s. 6,
4c – s. 4,

Klasy 5-8 spotkanie z wychowawcą w salach budynku o godz. 11:00 zgodnie z poniższym harmonogramem:

5a – s. 5,
5b – s. 6,
6a – s. 4,
6b – s. 11,
7a – s. 14,
7b – s. 24,
8a – s. 13,
8b – s. 12,

Na spotkanie z wychowawcą, uczniowie klas 4-8 wchodzą sami, bez rodziców(rodzice zostają na zewnątrz budynku).

Skip to content