Mikołaj Kopernik – człowiek wielu talentów – astronom, matematyk, lekarz, prawnik, ekonomista, urzędnik oraz duchowny. Autor przełomowego dzieła w historii nauki
„O obrotach sfer niebieskich”, a także prawa ekonomicznego, zgodnie z którym pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy. W związku z jego 550 rocznicą urodzin możesz w kolejnych 5 tygodniach wykonać zadania związane z jego osobą. Każde zadanie będzie podawane w dzienniku elektronicznym w każdy poniedziałek, rozpoczynając od dnia 06.03.2023roku. Na wykonanie zadania będzie tydzień, tzn. musisz je oddać najpóźniej w kolejny poniedziałek. Zadania muszą być oddane do pani B. Kwaśniewskiej. Wykonanie wszystkich 5 zadań będzie skutkowało oceną cząstkową 6 (praca dodatkowa).
Zapraszamy do udziału w mini projekcie.” B. Kwaśniewska – Śliwka

Skip to content