W dniach 15-16 czerwca uczniowie klas 6-tych udali się do Muzeum Miejskiego na wystawę historyczną zatytułowaną „1000 lat Wrocławia”. W odniesieniu do różnych epok z tysiącletniej historii naszego miasta, przechodząc przez 25 sal ekspozycyjnych z około 3 tysiącami pamiątek zobaczyli m.in. pierwszą ( jaka pojawiła się na ziemiach polskich) odznakę policyjną, ostrze gilotyny z dawnego zakładu karnego, czy też wiele rzeźb i obrazów przeniesionych z różnych kościołów, które zostały zniszczone w wyniku ostatniej wojny. Również dowiedzieli się kiedy nastąpił we Wrocławiu początek reformacji, z czyjej inicjatywy założono Uniwersytet Wrocławski oraz czym była tzw. „wymiana ludności” po tragicznych wydarzeniach z okresu II wojny światowej, kiedy to miasto zostało zamienione w twierdzę.

Skip to content