Jesteś tutaj: Start / Mapa strony

Mapa strony

Menu główne

Dodatkowe menu

Warunkiem zapisania dziecka do świetlicy jest wysłanie podania na adres mailowy zgloszeniaswietlica@gmail.com w tytule proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę. Zapisy obowiązują zarówno uczniów klas 1-3 i klas starszych ( dokumenty wypełniamy w każdym roku szkolnym). W przypadku gdy Państwo nie zgłoszą dziecka rozumiemy to jako brak deklaracji, więc uczeń nie będzie uczęszczał na zajęcia świetlicowe. Prosimy o jak najszybsze przesłanie podań, szczególnie przy organizacji tego roku szkolnego ułatwi nam to pracę i podział grup. Następnie we wrześniu wypełnią Państwo Kartę Zapisu w sposób tradycyjny, prosimy o sumienne wypełnienie dokumentów z aktualnymi danymi. Wszelkich informacji udzielamy również drogą mailową.

Napisany 2020-08-17 przez j.trelka-stanczyk


Napisany 2020-08-13 przez k.junik


Dzień dobry. Pragnę poinformować, iż w dniu 12.08.2020 r. zostaną wywieszone na drzwiach szkoły przy ul. Przystankowej, listy uczniów klas pierwszych z podziałem na oddziały. Pozdrawiam Lucyna Cempel

Napisany 2020-08-11 przez dyrektor


Dyrektor SP23 informuje, iż w ramach zajęć świetlicowych dla uczniów klas 1-3 zostały zorganizowane bezpłatne -atrakcyjne zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury Krzyki, przy ul. Powstańców Śląskich 190. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników MDK w obecności wychowawcy świetlicy. Tym samym, każda klasa w poszczególne dni tygodnia, pod opieką nauczyciela będzie bezpłatnie przewożona na dane zajęcia. Grafik przewozu: II zmiana (jedna klasa w danym dniu) – wyjazd o godz. 7:30 (ul. Pawia), powrót do szkoły o godz. 11:00 - 11:30 I zmiana (jedna klasa w danym dniu) – wyjazd o godz. 11:30, powrót do szkoły o 14:30-15:00. Szczegółowy harmonogram zajęć i wyjazdów zostanie podany z dniem 1.09.2020 r. przez poszczególnych wychowawców klas. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2020/2021 w poszczególnych salach: pierwsza zmiana 8:00- 11:15 Klasy: 1b (s.8), 1c (s.10), 2b (s.9), 2c (s.4), 2d (s.13), 3b (s.12), - druga zmiana 11:15 – 14:30/najpóźniej 15:15 Klasy: 1a (s.8), 1d (s.10), 2a (s.13), 3a (s.12), Świetlica szkolna zorganizowana w salce katechetycznej : rano 7:00 – 11:15 - klasa 2a, po południu 11:15 – 17:00 – klasa 3b. Pozostałe klasy 1-3 świetlica zorganizowana w budynku szkoły przy ul. Pawiej.

Napisany 2020-08-10 przez dyrektor


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEN

Rok szkolny 2020/2021.

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
  6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem