Jesteś tutaj: Start

Wykaz Młodzieżowych Domów Kultury oraz Centrum Kreatywności TALENT, które organizują zajęcia świetlicowe dla dzieci w wieku 6-13 lat z Ukrainy, które nie są zapisane do szkoły lub przedszkola, a chciałyby skorzystać z zajęć i opieki. Chętni rodzice/opiekunowie zgłaszają się bezpośrednio do wskazanych placówek.

Napisany 2022-03-10 przez b.bogusz


Napisany 2022-03-09 przez k.junik


Szczegółowe informacjeSUKCESY

Napisany 2022-03-08 przez j.dzikowski


               W ramach współpracy z Dolnośląską Rodziną Szkół AK i Bohaterów AK i realizacją projektu "Armia Krajowa w sieci"
oraz podsumowania działań wynikających z "Rozkazu nr 1 - Rozkodować AK" w dniu 3.03.2022 roku odbyło się planowane spotkanie na TEAMS-ie z 15 szkołami należącymi do Rodziny.

  Naszą szkołę reprezentowali:

  ● Bartosz Babinowski, uczeń kl. 8a

  ● Julia Orzechowska, uczennica kl. 8a

  ● Pan Andrzej Zając, nauczyciel historii

  ● Pani Zuzanna Hauza, wicedyrektor szkoły

Każda ze szkół miała za zadanie omówić pracę wynikającą z realizacji projektu "W sieci Armii Krajowej" oraz działania
w ramach "Rozkazu nr 1 → Rozkodować AK". W pracę nad przygotowaniem prezentacji było zaangażowanych
wielu uczniów i nauczycieli naszej szkoły, a efekty pracy przedstawił w sposób profesjonalny  Bartosz Babinowski.

  D Z I Ę K U J E M Y  wszystkim  zaangażowanym  uczniom  i nauczycielom  👏

Poniżej przedstawiamy prezentację zbiorczą opracowaną przez Panią Małgorzatę Kałwik.

Napisany 2022-03-04 przez m.kalwik


<< Previous ... 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... 166 ... 168 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem