Jesteś tutaj: Start / Mapa strony

Mapa strony

Menu główne

Dodatkowe menu

Szanowni Rodzice Pragnę poinformować, iż w dniu wczorajszym u jednego nauczyciela mającego zajęcia w klasach: 4a, 4b, 5a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b wynik badania na Koronawirus jest wynikiem pozytywnym. Zachowując środki ostrożności, wstępną decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej jest odwołanie zajęć w kl. 4-8 w dniu jutrzejszym tj. 12.10.2020 r. Natomiast klasy 1-3 pracują wg planu. Jedynie w sytuacji gdy uczeń kl. 4-8 ma rodzeństwo w klasach młodszych prosi się rodziców o pozostawienie dzieci młodszych również w domu. Ostateczna decyzja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zostanie podjęta jutro i Państwu przekazana tymi samymi kanałami co w dniu dzisiejszym (dziennik elektroniczny, mail RR, strona internetowa szkoły). Pragnę nadmienić, iż nauczycielka czuje się w miarę dobrze (ból głowy) i przebywa w domu. Proszę o zachowanie spokoju. Zależy nam bardzo na zdrowiu naszych uczniów, nauczycieli, jak również ich rodzin i dokładamy wszelkich starań, by zachować możliwie jak największe środki ostrożności. z poważaniem Lucyna Cempel

Napisany 2020-10-11 przez dyrektor


Napisany 2020-10-11 przez dyrektor


Bardzo proszę pamiętać o aktualizacji opinii (kl.VIII!) - do 15.10.br Rodziców proszę o kontakt przez dziennik elektroniczny!!!! Proszę Państwa, nie jestem w stanie wysyłać maili (odbieram ich dziennie ok 50-100)!

Napisany 2020-10-08 przez a.rybinska


Napisany 2020-10-05 przez dyrektor


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem