Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Napisany 2020-12-18 przez a.iwanicka


RAZEM NA Święta Oferta wolontariatu dla dzieci - cd - W ostatnim tygodniu przed Świętami istnieje jeszcze możliwość wolontariatu nie tylko on-line: nadal można robić widokówki dla chorych dzieci lub dzieci z obozu dla uchodźców w Syrii. Mile widziane takie z motywem bożonarodzeniowym i życzeniami zdrowia dla dzieci. Można je przynieść na portiernię (pudełko pedagoga). - Można jeszcze dołączy do akcji "Świąteczna Akcja" w ramach zajęć świetlicowych p.Oli (MOŻNA JESZCZE DONIESC PRACE DO P.PSYCHOLOG). Wykorzystamy je w akcji RAZEM NA SWIETA! Kilka osób zgłosiło się i zaniosą je w piątek wraz z p.Psycholog Olą samotnym osobom z rejonu Wojszyc. Propozycje dla Rodziców: - Nowe gry dydaktyczne można podrzucić do Przylądka Nadziei (p.Pedagog zaniosła już nasze paczki). - Została opróżniona hospicyjna tuba na zbyteczne ubrania (to a propos porządków przedświątecznych). - Inne: -"Zupa na wolności" zbiera ubrania, a Pucybuty - buty. - Będziemy też w szkole zbierać termosy dla bezdomnych. - Jeśli ktoś chciałby wesprzeć naszą byłą romską Uczennicę, to polecam poprzez darowiznę na rzecz Stowarzyszenie NOMADA (z dopiskiem na cele statutowe -od ....z SP23) Życzę zdrowia , Agnieszka Rybińska

Napisany 2020-12-17 przez a.rybinska


P W WCRS do końca grudnia działa: od godziny 16:00 do 18:00 pod numerem telefonu: 538 579 519. Cyberporadnia. Bezpłatne. Ważne: telefon jest aktywny tylko w czasie dyżurów. Dodatkowe informacje można uzyskać, pisząc na adres e-mail: dobrowsieci@wcrs.wroclaw.pl. Do kontaktu z ekspertkami, które będą pełniły dyżury w ramach projektu zapraszamy każdego, kogo bezpośrednio lub pośrednio dotyka problem cyberuzależnień. Do korzystania z poradnictwa zachęcamy przede wszystkim: • młodzież, • rodziców i innych opiekunów, • osoby, które doświadczają trudności w cyberświecie lub niepokoją się o kogoś bliskiego, • osoby, które chcą skuteczniej edukować młodzież i dzieci w tematyce: cyberuzależnień, cyberprzemocy oraz cyberbezpieczeństwa, • osoby, które chcą lepiej rozumieć, co dzieje się z człowiekiem w przestrzeni cyfrowej. Po osłabnięciu pandemii otworzony zostanie dodatkowo stacjonarny punkt porad.

Napisany 2020-12-17 przez a.rybinska


Paweł Dobosz z klasy 7b zajął 7. miejsce i zdobył tytuł laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Olimpus z języka polskiego- sesja jesienna.
Gratulujemy!

Napisany 2020-12-16 przez m.zinczuk


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... 166 ... 168 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem