Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Tydzień tolerancji - zajęcia antydyskryminacyjne w SP 23: Klasy 7 skorzystały z zajęć „Różnorodność daje moc”, organizowanych przez fundację Freya. Klasy 8 mogą skorzystać z zajęć „Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja – reaguj!” , organizowanych przez WCRS (+ Kultura równości) oferta: http://www.dfop.org.pl/.../oferta-edukacji... We wrześniu klasy 6 skorzystały z „Cool-turalnie…w Irlandii”- org. Fundacja Freya ZAPRASZAMY!

Napisany 2020-11-19 przez a.rybinska


Klasy V będą mogły skorzystać z zajęć z zakresu ekologii/bezpieczeństwa w ramach projektu „Rowerowa szkoła”, a na wiosnę w realu z warsztatów bezpiecznej jazdy na rowerze. Zajęcia on-line na dwóch godzinach wychowawczych poprowadzi (jak przed laty…) pan Cezary Grochowski. Info: www. http://www.rowerowaszkola.pl/

Napisany 2020-11-19 przez a.rybinska


Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 23 im . gen. Stefana „Grota” Roweckiego we Wrocławiu serdecznie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie murali na budynku szkoły przy ul. Przystankowej 32, w szczególności Dziękuję: - organizatorowi Pani Irinie Brovko, która nadzorowała przebieg całego wydarzenia, - Fundacji LYADA, - artyście Panu Jakubowi Bitce, który wykonał mural na baszcie a także poprowadził warsztaty z plastyki z uczniami naszej szkoły, - Panu Jerzemu Pietraszkowi –Dyrektorowi Wydziału Kultury za wsparcie finansowe (UMW) - Justynie Janiak – uczennicy „ALA” Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu, za pomoc w malowaniu muralu na baszcie, - Uczniom za tworzenie projektów a następnie namalowanie na murach podjazdu, - wszystkim Życzliwym Mieszkańcom Osiedla Wojszyce, którzy wspierali nasz projekt niosąc pomoc w postaci; użyczenia lamp halogenowych, myjki Karcher, miłego słowa… Dziękuję, Lucyna Cempel

Napisany 2020-11-18 przez dyrektor


Każdy chętny może zostawić swoją życzliwą kartkę pod linkiem (skopiuj i wklej do przeglądarki): -> https://wakelet.com/i/invite?code=5e3b68c <- (strona poprosi o wpisanie swojej nazwy – możesz wpisać imię/ksywkę/coś życzliwego; znajduje się tam także instrukcja obsługi).

Napisany 2020-11-17 przez k.junik


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 ... 123 ... 125 ... 127 ... 129 ... 131 ... 133 ... 135 ... 137 ... 139 ... 141 ... 143 ... 145 ... 147 ... 149 ... 151 ... 153 ... 155 ... 157 ... 159 ... 161 ... 163 ... 165 ... 167 ... 169 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem