Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Szczegóły: https://sp23wroc.pl/konkurs.php

Napisany 2021-11-24 przez j.dzikowski


Napisany 2021-11-23 przez a.iwanicka


Napisany 2021-11-23 przez a.grzyb


Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów w wieku
13-19 lat., organizowany przez młodzież z
Akademii Młodzieżowej, działającej w ramach Fundacji Szczęśliwe
Dzieciństwo.
Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa oraz
popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej wiedzy o lekturach.

• Konkurs polega na ROZWIĄZANIU 4 ZAGADEK DOTYCZĄCYCH LEKTUR
SZKOLNYCH, zawartych w krótkich filmach nagranych przez młodzież z
Akademii Młodzieżowej.
• Filmy będą publikowane na FUNPAGE’U AKADEMII MŁODZIEŻOWEJ NA
FACEBOOKU oraz na KANALE TELEWIZJI AKADEMII MŁODZIEŻOWEJ NA YOUTUBE
codziennie. Pierwszy z nich pojawi się 22 LISTOPADA 2021 R. O GODZ.
20.00.,
ostatni 25 LISTOPADA 2021 R. O GODZ. 20.00.
• Wygrywa ten, kto w najkrótszym czasie dobrze rozwiąże wszystkie
zagadki filmowe.
• Do wygrania są 3 NAGRODY w postaci kart podarunkowych do
wykorzystania na materiały edukacyjne w sklepach sieci Empik.

1. nagroda o wartości 500 ZŁ
2. nagroda o wartości 300 ZŁ
3. nagroda o wartości 200 ZŁ
oraz nagrody książkowe (miejsca od IV do XL).

.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW :

www.literatura.akademiamlodziezowa.pl

Napisany 2021-11-15 przez m.zinczuk


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 43 ... 45 ... 47 ... 49 ... 51 ... 53 ... 55 ... 57 ... 59 ... 61 ... 63 ... 65 ... 67 ... 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 ... 123 ... 125 ... 127 ... 129 ... 131 ... 133 ... 135 ... 137 ... 139 ... 141 ... 143 ... 145 ... 147 ... 149 ... 151 ... 153 ... 155 ... 157 ... 159 ... 161 ... 163 ... 165 ... 167 ... 169 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem