Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Napisany 11 Jan 2022 przez r.szymkowiak


Konkurs adresowany jest do uczniów kl. IV – VIII.
Zasady uczestnictwa:

● warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie pracy literackiej w języku polskim o tematyce inspirowanej wskazanym tematem, dotąd niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach

● konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę

● praca w kategorii poezji powinna zawierać 1 lub 2 utwory poetyckie, a w kategorii prozy do 2 stron A4, czcionka 12 (Times New Roman)

● forma prac w kategorii proza - dowolna

● Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch grupach wiekowych:

I grupa – uczniowie kl. IV – VI

II grupa – klasy VII-VIII

● każdy autor może nadesłać tylko jeden zestaw prac w jednej albo w obu kategoriach

● prosi się uczestników o przesłanie prac konkursowych w wersji elektronicznej w dwóch formatach: PDF i Word

● każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora, nazwą i adresem szkoły.

● Wraz z pracą należy przesłać oświadczenie i zgodę zamieszczoną w załączniku nr 1 regulaminu.

regulamin konkursu : https://www.paxetbonum.pl/regulaminy
Prace przygotowujemy do 13.04.22 r., proszę dostarczyć do p. M. Zińczuk

Napisany 10 Jan 2022 przez m.zinczuk


Napisany 09 Jan 2022 przez r.szymkowiak


Kochani! Bardzo dziękuję za udział w akcji "Podaruj Prezent na Święta Małym Pacjentom". Razem sprawiliśmy ogromną radość i uśmiech dzieciom z Fundacji Wrocławskiego Przylądka Nadziei.

Napisany 08 Jan 2022 przez r.szymkowiak


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 43 ... 45 ... 47 ... 49 ... 51 ... 53 ... 55 ... 57 ... 59 ... 61 ... 63 ... 65 ... 67 ... 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 ... 123 ... 125 ... 127 ... 129 ... 131 ... 133 ... 135 ... 137 ... 139 ... 141 ... 143 ... 145 ... 147 ... 149 ... 151 ... 153 ... 155 ... 157 ... 159 ... 161 ... 163 ... 165 ... 167 ... 169 ... 171 ... 173 ... 175 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2022/2023.

  1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
  5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
  6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla Kuratorów oświaty w zakresie kontroli:

  1. Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych,
  2. Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem