Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Napisany 25 Aug 2021 przez b.bogusz


Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe (zapowiadane opady deszczu) uroczystość odbędzie się na sali gimnastycznej przy ul. Przystankowej dla klas pierwszych o godz. 9:00 . Z dzieckiem może być obecny jeden rodzic (zakrywając usta i nos). Po uroczystości przejście do budynku szkoły przy ul. Pawiej na spotkanie organizacyjne z wychowawcami.

1a – s. 12

1b – s. 4

1c – s. 13

1d – s. 8

Natomiast klasy 2-8 spotkanie z Wychowawcą zgodnie z poniższym harmonogramem:

Klasy 2 o godz. 9:00 w salach budynku przy ul. Pawiej:

2a – s. 8

2b – s. 4

2c – s. 9

2d – s. 10

Klasy 3 o godz. 10:30 w salach budynku przy ul. Pawiej:

3a – s. 8

3b – s. 9

3c – s. 4

3d – s. 6

Klasy 4-8 o godz. 10:30 w salach budynku przy ul. Przystankowej:

4a – s. 12

4b – s. 11

5a – s. 5

5b – s. 13

6a – s. 14

6b – s. 4

7a – s. 24

7b – s. 6

8a – sala gimnastyczna

8b – s. 012

Na spotkanie z wychowawcą, uczniowie klas 4-8 wchodzą sami, bez rodziców(rodzice zostają na zewnątrz budynku).

W dniu 2.09.2021 r. uroczyste apele odbędą się podczas pierwszych godzin lekcyjnych (osobno klasy 2-3 i 4-8)

Napisany 24 Aug 2021 przez dyrektor


Napisany 24 Aug 2021 przez dyrektor


Napisany 12 Aug 2021 przez b.bogusz


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 65 ... 67 ... 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 ... 123 ... 125 ... 127 ... 129 ... 131 ... 133 ... 135 ... 137 ... 139 ... 141 ... 143 ... 145 ... 147 ... 149 ... 151 ... 153 ... 155 ... 157 ... 159 ... 161 ... 163 ... 165 ... 167 ... 169 ... 171 ... 173 ... 175 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2022/2023.

  1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
  5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
  6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla Kuratorów oświaty w zakresie kontroli:

  1. Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych,
  2. Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem