Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Dyrektor SP23 informuje, iż w ramach zajęć świetlicowych dla uczniów klas 1-3 zostały zorganizowane bezpłatne -atrakcyjne zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury Krzyki, przy ul. Powstańców Śląskich 190. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników MDK w obecności wychowawcy świetlicy. Tym samym, każda klasa w poszczególne dni tygodnia, pod opieką nauczyciela będzie bezpłatnie przewożona na dane zajęcia. Grafik przewozu: II zmiana (jedna klasa w danym dniu) – wyjazd o godz. 7:30 (ul. Pawia), powrót do szkoły o godz. 11:00 - 11:30 I zmiana (jedna klasa w danym dniu) – wyjazd o godz. 11:30, powrót do szkoły o 14:30-15:00. Szczegółowy harmonogram zajęć i wyjazdów zostanie podany z dniem 1.09.2020 r. przez poszczególnych wychowawców klas. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2020/2021 w poszczególnych salach: pierwsza zmiana 8:00- 11:15 Klasy: 1b (s.8), 1c (s.10), 2b (s.9), 2c (s.4), 2d (s.13), 3b (s.12), - druga zmiana 11:15 – 14:30/najpóźniej 15:15 Klasy: 1a (s.8), 1d (s.10), 2a (s.13), 3a (s.12), Świetlica szkolna zorganizowana w salce katechetycznej : rano 7:00 – 11:15 - klasa 2a, po południu 11:15 – 17:00 – klasa 3b. Pozostałe klasy 1-3 świetlica zorganizowana w budynku szkoły przy ul. Pawiej.

Napisany 2020-08-10 przez dyrektor


W dniu 3.09.2019 r. o godz. 10:00 odbyło się uroczyste otwarcie boiska sportowego.
->>ZOBACZ
Lucyna Cempel
DyrektorSP23

Napisany 2019-09-20 przez dyrektor


Dnia 5/09/2019r. Pani Pedagog - Agnieszka Rybińska rano będzie nieobecna. Natomiast w piątek (6/09/2019r.) w godzinach 7.30 - 8.30 będzie dyżurować przy ul. Pawiej.

Napisany 2019-09-16 przez m.kowal


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... 129 ... 131 ... 133 ... 135 ... 137 ... 139 ... 141 ... 143 ... 145 ... 147 ... 149 ... 151 ... 153 ... 155 ... 157 ... 159 ... 161 ... 163 ... 165 ... 167 ... 169 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem