Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

prelekcje ze specjalistami. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych (a szczególnie RODZICÓW) do wzięcia udziału! 1️⃣ 13.04.2021 o godzinie 19:00 z lek. Aleksandrą Hajdo-Kołbuc; temat: „Czym jest depresja? Jak przebiega u młodzieży?“. 2️⃣ 14.04.2021 o godzinie 19:00 z lek. Aleksandrą Hajdo-Kołbuc; temat: „Cyberświat – Internet, media społecznościowe, grupy dyskusyjne – tolerować czy inwigilować?”. 3️⃣ 26.04.2021 o godzinie 18:00 z psycholog Danutą Wieczorkiewicz; temat: „Postawowe informacje na temat depresji“. 4️⃣ 10.05.2021 o godzinie 19:00 z lek. med. psychiatrą Ewą Urbanowicz; temat: „Czym jest depresja? Jak ją diagnozować i leczyć?“. Prelekcje zaplanowane są na 1-2 godziny (w zależności od zaangażowania uczestników, np. poprzez zadawanie pytań). Uczestnictwo jest możliwe tylko po wypełnieniu formularza, ponieważ do rozesłania linku na webinary są niezbędne adresy mailowe. Formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSe9eNy1daE.../viewform... Jeszcze raz – SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Projekt graficzny: Anna Światłowska (Instagram: ania_swiatlowska) | Fot. Rebekah Dummer z Unsplash #ZwolnieniZTeorii #ZwZT #ZZT #prelekcje #prelekcjeonline #depresjamłodzieńcza #depresja #zaburzeniapsychiczne #chorobapsychiczna #psychiatra #psycholog #lekarz #psychiatria #psychologia #stopdepresji #cyberświat #rodzice #mama #tata #rodzic #rodzicielstwo

Napisany 15 Apr 2021 przez a.rybinska


Zapraszam do kontaktu, ale proszę o wczesniejsze umawianie spotkań przez dziennik. pedagog szkolny

Napisany 15 Apr 2021 przez a.rybinska


Napisany 13 Apr 2021 przez i.bilinskaDo grona laureatów i finalistów w konkursach przedmiotowych zDolny Ślązak dołączyła laureatka konkursu z biologii - Hanna Trafalska

Laureatce serdecznie gratulujemy!

Napisany 12 Apr 2021 przez a.niksinska


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... 166 ... 168 ... 170 ... 172 ... 174 ... 176 ... 178 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2022/2023.

  1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
  5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
  6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla Kuratorów oświaty w zakresie kontroli:

  1. Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych,
  2. Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem