Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Na podstawie wytycznych Ministerstwa Sportu Korzystanie z obiektów sportowych o charakterze otwartym będzie możliwe jedynie pod warunkiem, że: 1. podmiot (czytaj dyrektor) uprawniony do udostępnienia obiektu (w tym przypadku boiska szkolnego) - weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu; 2. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu– wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) z wyłączeniem obiektów COS; 3. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu – zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego; 4. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu – dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających; 5. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu – zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających; 6. osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt . Na podstawie pisma Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o zakazie wstępu na teren szkół osobom niebędącym ich pracownikami (które nie zostało odwołane), a także ze względu na brak możliwości spełnienia powyższych warunków Dyrektor SP23 informuje, iż boiska szkolne przy Szkole Podstawowej nr 23 z dniem 04.05. 2020 r. nie zostają otwarte i będą zamknięte do czasu ukazania się przepisów wykonawczych. Z wyrazami szacunku. Lucyna Cempel

Napisany 02 May 2020 przez dyrektor


Akcja w koronie- czy są chętni? - proszę o zgłoszenia przez dziennik

Napisany 28 Apr 2020 przez a.rybinska


Zachęcam do wysyłania prac plastycznych, prac na konkursy- informacje w zakładkach pedagog/konkursy Może jest ktoś chętny do wykonania poidełek dla ptaków (na osiedle Wojszyce)?

Napisany 28 Apr 2020 przez a.rybinska


📞 Психолог чекає на ваші дзвінки українською та російською мовами за номером +48 538 579 553 (пн. 13:00 - 19:00, вт. 9:00 - 15:00 ср. 13:00 - 19:00; чт. 9:00 - 15:00, пт 9:00 - 15:00). Не соромтеся звертатися до фахівця!

Napisany 28 Apr 2020 przez a.rybinska


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... 166 ... 168 ... 170 ... 172 ... 174 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2022/2023.

  1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
  5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
  6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla Kuratorów oświaty w zakresie kontroli:

  1. Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych,
  2. Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem