Jesteś tutaj: Start / Galeria

Galeria

 • Kl. 2c

  Kl. 2c

 • Pasowanie na ucznia.

  Pasowanie na ucznia.

 • 27.09.2021 - uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy 16 Dolnośląskiej Brygady Terytorialnej

  27.09.2021 - uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy 16 Dolnośląskiej Brygady Terytorialnej

 • Jeszcze o ceberprzemocy - 6b

  Jeszcze o ceberprzemocy - 6b

 • Kl.4: spotkanie ze Strażą Miejską

  Kl.4: spotkanie ze Strażą Miejską

 • Pies przyjacielem III klas

  Pies przyjacielem III klas

 • 3a wspiera ptaki

  3a wspiera ptaki

 • 3b poznaje ptaki

  3b poznaje ptaki

 • Wolontariat - sekcja senior

  Wolontariat - sekcja senior

 • Biegi wolontariuszy VIII 2020

  Biegi wolontariuszy VIII 2020

 • Podziękowania Przylądek Nadziei

  Podziękowania Przylądek Nadziei

 • Ciastko albo forma

  Ciastko albo forma

 • Cool-turalnie - VI klasy w Irlandii

  Cool-turalnie - VI klasy w Irlandii

Napisany 2021-11-29 przez dyrektor


Napisany 2021-11-29 przez b.bogusz


Napisany 2021-11-29 przez b.bogusz


Napisany 2021-11-26 przez a.iwanicka


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 ... 15 ... 17 ... 19 ... 21 ... 23 ... 25 ... 27 ... 29 ... 31 ... 33 ... 35 ... 37 ... 39 ... 41 ... 43 ... 45 ... 47 ... 49 ... 51 ... 53 ... 55 ... 57 ... 59 ... 61 ... 63 ... 65 ... 67 ... 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 ... 123 ... 125 ... 127 ... 129 ... 131 ... 133 ... 135 ... 137 ... 139 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem