PROJEKTY I PROGRAMY, W KTÓRYCH UCZESTNICZY SPOŁECZNOŚĆ SP 23

  • Porozumiewanie się w języku ojczystym.
  • Porozumiewanie się w językach obcych.
  • Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne.
  • Kompetencje informatyczne.
  • Umiejętność uczenia się
  • Kompetencje społeczne i obywatelskie.
  • Inicjatywność i przedsiębiorczość
  • Świadomość i ekspresja kulturalna
Brak wpisów

Archiwalne projekty i programy

Skip to content