Dla uczniów

- informacje dotyczące naszej szkoły skierowane do uczniow. Znajdziesz tu: ogłoszenia, przydatne linki, dokumenty i inne...

Dla rodziców

- informacje dotyczące naszej szkoły skierowane do rodzicow. Znajdą tu Państwo: ogłoszenia, informacje dotyczące porad psychologa, pedagoga, logopedy i wiele innych...

Dla nauczycieli

- informacje dotyczące naszej szkoły skierowane głównie do nauczycieli. Znajdą tu Państwo: ogłoszenia i komunikaty, publikacje nauczycielskie i wiele innych...

Szanowni Rodzice. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. Rodzice zainteresowani skorzystaniem przez ucznia z w/w zajęć są zobowiązani do złożenia oświadczenia, co najmniej dzień wcześniej, wyłącznie drogą mailową na adres post@sp23wroc.pl , a także zapoznania się i bezwzględnego stosowania Procedur umieszczonych na stronie szkoły w zakładce "Dla Rodziców" (link - Procedury funkcjonowania klas 1-3 od dnia 25.05.2020 r.). z poważaniem Lucyna Cempel

Napisany 2020-05-22 przez dyrektor


Uczniu, * Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich procedurą i harmonogramem, (szczegółowa Procedura została umieszczona na stronie szkoły w zakładce "Dla Rodziców"). * Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. * Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. * Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów. * W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny. * Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce. * Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust. * Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. * Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. Harmonogram konsultacji w SP 23 dla uczniów klas 8. od dnia 25.05.2020 r. Każdy uczeń chcący skorzystać z konsultacji umawia się z nauczycielem indywidualnie i przychodzi punktualnie na uzgodnioną wcześniej godzinę p.Małgorzata Zińczuk - j. polski, środa 9-12 s.14. p.Karolina Junik - j. polski, wtorek 10-13 s.11 p.Joanna Kurnicka - matematyka, środa 9.30-12.30 s.5 p.Kamil Wieczorek - biologia, wtorek 10-12 s.4 p.Marcin Łoboda - j. polski , czwartek 10-14 s.14 p.Małgorzata Dziundzio - j. angielski , wtorek 10-13 s.12 p.Paulina Gołdys - j. angielski , poniedziałek 12.30-15 s.12 p.Grażyna Klęk - biologia/geografia, piątek 8-11 s.4 p.Andrzej Rębisz - WOS ,poniedziałek 8-12 s.012 p.Wojciech Misiewicz - chemia, czwartek 12-14 s.12 p.Bartłomiej Gawron - w-f , środa 10-11 sala gim. p.Barbara Grudzińska - w-f , środa 11-12 sala gim. ks.Grzegorz Kopij - religia , wtorek 12-14 s.5 p.Katarzyna Wnuk - psycholog , czwartek 11.30- 14.30 p.Agnieszka Rybińska - pedagog , środa 11.30-14.30 p.Agnieszka Haszto - matematyka , środa 13.15-14 s.13 p.Ewa Sawicka - Informatyka, matematyka piątek 9:00 - 13:00 sala komputerowa p.Kałwik Małgorzata - j. niemiecki , poniedziałek 12:00-14:00 s.6 p.Kajetan Ładosz - fizyka , piątki 8.50 - 10.20 s.12 p. Piotr Zabielski - historia , środy 12.00 -13.00 s.6. Z serdecznymi pozdrowieniami Lucyna Cempel

Napisany 2020-05-20 przez dyrektor


Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 15 czerwca - 10 lipca 2020 złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, 23 czerwca - 7 lipca 2020 sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, próby sprawności fizycznej, 26 czerwca - 10 lipca 2020 dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 31 lipca - 4 sierpnia 2020 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, 12 sierpnia 2020 podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 13-18 sierpnia 2020 potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, 19 sierpnia 2020 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. źródło MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Napisany 2020-05-20 przez z.hauza


Konkurs matematyczny KANGUR odbędzie się w formie online za pośrednictwem platformy dzwonek.pl Zaplanowano próbę konkursową oraz konkurs , uczniowie naszej szkoły są już przypisani do konkursu w swoich kategoriach wiekowych. Różne grupy wiekowa będą pracowały w różnym czasie, proszę się zapoznać z instrukcjami. Szczegółowe informacje dla uczestników oraz terminy zostały umieszczone w dokumentach na dysku pod linkiem: https://drive.google.com/open?id=1uWAd5EemIkL2U1_uoHK2AlGalRy5y0hv Zapisani uczniowie zostali już poinformowani, otrzymali już dane do logowania na platformie poprzez dziennik elektroniczny.

Napisany 2020-05-18 przez a.haszto


Mam ogromną przyjemność poinformować o wynikach powiatowego konkursu “GPS po zawodach”! I miejsce – zespół ze Szkoły Podstawowej nr 23 we Wrocławiu w składzie: Amelia Głuszak, Zuzanna Zabłotni, Nina Błaszkiewicz II miejsce - zespół ze Szkoły Podstawowej nr 77 we Wrocławiu III miejsce - zespół ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach Wyróżnienia zdobyły: Zespół ze Szkoły Podstawowej nr 37 we Wrocławiu oraz Zespół ze Szkoły Podstawowej nr 91 we Wrocławiu Dziewczęta pracując w zespole przeszły wszystkie etapy konkursu celująco! W ostatnim - finałowym - nie dały się nikomu pokonać, nakręciły film o firmie ELEKTROTIM - zajęły PIERWSZE MIEJSCE I WYGRAŁY FINAŁ KONKURSU. Wielkie gratulacje i podziękowania za zaangażowanie i wkład pracy, jestem dumna z dziewcząt. Gratuluję rodzicom. Aby prześledzić ich zmagania i etapy pracy odsyłam na stronę www.doradcy-wroclaw.pl w zakładce “GPS po zawodach”. Doradca zawodowy

Napisany 2020-05-15 przez z.hauza


Fundacja Świętego Mikołaja nie zawiesza działań w tych trudnych dniach. Dlatego m.in. tak jak w poprzednich latach prowadzimy akcję Wiosną Stypendia Rosną. Akcja potrwa całą wiosnę kalendarzową - od 21 marca do 21 czerwca. W tym czasie Fundacja podwoi każdą złotówkę, którą szkoła zbierze na swoim stypendialnym subkoncie. Wszelkie informacje na temat akcji “Wiosną Stypendia Rosną” można uzyskać pisząc na stypendia@mikolaj.org.pl lub telefonicznie pod numer tel. 791 793 021 lub 669 241 424. i na stronie Fundacji. W tym roku nie mieliśmy stypendysty, ale jeśli uzbiera się wystarczająca kwota, będzie to możliwe. proszę zapoznać się z kryteriami: STYPENDIA SOLIDARNI. Jest to stypendium dla zdolnych dzieci , ale o charakterze socjalnym.

Napisany 2020-05-14 przez a.rybinska


<< Previous ... 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 25 ... 27 ... 29 ... 31 ... 33 ... 35 ... 37 ... 39 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEN
Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem


Wizja szkoły

W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować, żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, Dolnego Śląska i Wrocławia. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Kontakt

Tel.:+48 71 798 68 46
E-mail: post@sp23wroc.pl
Strona internetowa: www.sp23wroc.pl

Szkoła Podstawowa nr 23 we Wrocławiu
ul. Przystankowa 32
52-235 Wrocław
Polska